Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Giải đáp thông tin

- Bộ phận liên hệ: Phòng Thông tin Du lịch – ĐT: 02543. 526.223 (gặp Ông Dương Quốc Kiệt, Phó Trưởng phòng Thông tin Du lịch, DĐ 0919.655.688 hoặc Bà Nguyễn Thị Thúy, Chuyên viên phòng Thông tin Du lịch, DĐ 0906.625.908)

-  Hỗ trợ tác nghiệp: Ông Nguyễn Trung Liêm: 0918044777 - 0254.3523949

Hỗ trợ gửi ảnh:

+ Mai Vinh Điện thoại: 0263.3700292

Email: maivinhdl@yahoo.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/maivinhdalat

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 128 tác giả, 21 tỉnh/thành và 1119 tác phẩm